O nás

Profil společnosti

Společnost MEDIFINE a.s. je mladá, dynamická společnost vyhledávající vhodné investiční příležitosti a poskytující služby zejména v oblasti zdravotnictví. Naším základním posláním je přinášet vhodná finanční řešení a nalézat cesty pro realizace projektů zejména ve zdravotnictví tak, aby přinášely jak všeobecnou prospěšnost společnosti, investorům a klientům, tak našim spoluobčanům. Proto jsou některé z našich projektů orientovány například na rozvoj technologické základny nemocnic.

Působnost společnosti se neomezuje jen na ČR, ale aktivně se snaží o spolupráci v zahraničí zejména na Slovensku.

Společnost MEDIFINE a.s. byla založena v prosinci roku 2006 akcionáři Ing. Martinem Chládkem a Ing. Martinem Quantem jako pokračovatel projektu financování zdravotních zařízení realizovaného ve společnosti Free Corp. V roce 2007 se třetím partnerem společnosti stal Ing. Mgr. Ondřej Benda M.B.A.

Na podzim 2007 uskutečnila společnost Medifine a.s. akviziční převzetí společnosti Free Corp s.r.o., která je nyní součástí skupiny Medifine a.s.


Organizační struktura

Společnost MEDIFINE je akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl B, vložka 4835. IČ 277 18 948

Sídlem společnosti je Brno, Šumavská 416/15, PSČ 602 00

Jménem společnosti jedná představenstvo.

Za představenstvo jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

Organizační uspořádání společnosti je rozděleno do tří divizí, každá vedena jedním člen představenstva.


Vedení společnosti

Představenstvo a dozorčí rada:

Členové představenstva:
  • Ing. Martin Chládek výkonný ředitel s odpovědností za obchod a marketing
  • Ing. Martin Quant výkonný ředitel s odpovědnost za strategii, plánování a projektové řízení a HR
  • Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, výkonný ředitel s odpovědností za kontroling, správu pohledávek a vztahy s finančními institucemi

Členové dozorčí rady:
  • Ing. Emil Haisman
  • MUDr. Jiří Kubáček
  • Ing. Jiří Ubry

Dokumenty a certifikáty