Nabídka služeb

Financování

Naším prvořadým posláním je poskytování finančních zdrojů pro naše partnery a zákazníky ať jde o fyzické či právnické osoby a to tak, abychom přispívali k jejich úspěšnému rozvoji jak po stránce přístrojové vybavenosti, kvalifikační způsobilosti či rozvoje ostatního majetkového zázemí, tak z pohledu finanční stability a řízení hotovostních toků.

Skupina Medifine disponuje zkušenými profesionály a odborníky, jejichž úkolem je pro naše zákazníky připravovat a zajišťovat optimální finanční řešení a to jak z hlediska druhu a koncepce, tak z hlediska nákladů a rizik, které jsou s řešením spojené.

Naším základním principem - modem operandy - je přinášet zákazníkům maximální přidanou hodnotu založenou a znalosti problematiky, vysoké flexibilitě a individuálním přístupu. Tím jsme schopni poskytovat naše služby i ve vysoce konkurenčním prostředí trhu finančních služeb.

Do nabídky základního produktového portfolia společnosti v oblasti financování patří následující služby:

  • Operativní i finanční leasing movitých předmětů a technologií
  • Leasing nemovitostí
  • Leaseback
  • Spotřebitelský úvěr pro odběratele
  • Dodavatelský úvěr pro výrobce a obchodníky
  • Splátkový prodej
  • Faktoring

Obchod

Společnost Medifine zároveň vyvíjí obchodní činnost v určitých specifických oblastech. Jedná se zejména o velkoobchod se specializovaným spotřebním materiálem pro zdravotnictví a dále se specializovanými zdravotními přístroji, případně dalšími zařízeními a dopravními prostředky a to buď jako přímý dovozce nebo jako obchodní partner výhradních dovozců. Pro své obchodní partnery poskytujeme také služby řízení rizik a poradenství.


Poradenství

Bohaté zkušenosti získané praktickým poskytováním služeb v ČR i zahraničí v uplynulých letech poskytujeme našim partnerům a klientům v rámci poradenských služeb. Jedná se zejména o poradenství v oblasti správy a vedení projektů, finančního řízení, finanční optimalizace a získávání finančních zdrojů.

Pro naše klienty zajišťujeme také služby v oblasti řízení rizik, zajišťování a pojištění.